1 - Giriş
  2- Menu hakkında
  3-Test Demo
  4-Ing_Tur
  5-Tur_Ing
  6-Seslendirme
  7-Kullanıcı Sözlük
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  8- Kelime DEMO
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  9-Cümle DEMO
      Ing-Tur
     Tur-Ing
  10- Tur-Ing diğer özellikler
  11- IngTur programı
  12-Balon Demo Oyunu
     11- Ing-Tur programı
   Konular
  IngTur   Çeviri  Programı _______________________

Proğram İngilizce->Türkçe veya  Türkçe->İngilizce çeviri yapabilir.
Çeviri Dialog formu genişletilebilir ve istenilen büyüklüğe getirilebilir.
Menüyü veya PopUp menüyü kullanarak  yazı karakterleri tipi, büyüklüğü ,
rengi ve çeviri tipi (ingilizce->türkçe & türkçe ->ingilizce) değiştirilebilir.
"Renk Seç" menüsü ile pencere rengini seçebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz.
Üst pencereye yazdığınız kelime veya cümleyi Enter tuşuna basarak
veya  F5 tuşuna  tıklayarak çeviri yapabilirsiniz.
Proğram daimi olarak  ekranın üstündedir.Çevirmek istediğiniz bir
metin sayfası veya internette gördüğünüz sayfa üzerindeki
kelime veya cümleyi  KOPYALA komutuyla (mouse sağ tuşu kullanarak)
anında  çeviri yapabilirsiniz.

PROĞRAM MENÜSÜ
-------------------------------------------
Çeviri Tipi: Program çeviri tipi değiştirilir.
   ing-tur:     ingilizce--> Türkçe çeviri
   tur-ing:    Türkçe --> İngilizce  çeviri
Sözlükler:
  ing-tur Temel Sözlük         Program temel sözlükteki kelimeleri listeler
  tur-ing Temel Sözlük         Program temel sözlükteki kelimeleri listeler
  ing-tur  Kullanıcı Sözlük   Kullanıcı kelime sözlüğü listeler , giriş işlemleri yapılır
  tur-ing  Kullanıcı Sözlük   Kullanıcı kelime sözlüğü listeler , giriş işlemleri yapılır
  Kullanıcı sözlük kullanımı ve kelime girişi ile ilgili daha geniş açıklama
program içinde vardır.
Açıklamalar:
  ingtur hakkında     Program açıklaması
  ingdemo                ingilizce bilginizi test edebileceğiniz kısım
Ayarlar:
Font   -->üst pencere      Yazı tipi ve büyüklük ayarı
            ---alt pencere           Yazı tipi ve büyüklük ayarı
Renk ---->üst pencere      pencere renk seçimi
          --->alt pencere          pencere renk seçimi
KopyalaÇevir :                  Çevirmek ve çalışmak  istediğiniz bir metin sayfası
                 veya internette gördüğünüz sayfa üzerindeki  kelime veya cümleyi
                  KOPYALA komutuyla (mouse sağ tuşu kullanarak)  anında çeviri
                  yapabilirsiniz.  

Program açılışta otomatik olarak ana sözlük dosyasını yükler ve demoyu başlatır.
Kelimeler sözlükten rastgele seçilir.
Başla :Durmuş olan Demoyu başlatır.
Durdur:Demoyu durdurur ve bekletmeye alır.
Ayarlar: Çeşitli ayarların yapıldığı bölümdür.
          Seslendirme: İngilizce kelimeleri sesli dinlemek için açma ve kapatma
                    Yalnız İngilizce - Türkçe demo bölümünde vardır.
         Alt yazı görünüm:Alt Penceredeki yazıyı görünür veya görünmez yapar.
          Font: Üst  ve Alt Penceredeki yazı tipini ve büyüklüğünü ayarlar.
          Renk: Üst  ve Alt Pencere renklerini  ayarlar.
Hız ayarı: Demo hızını ayarlar. 5 kademe vardır.
Dosya Yükle: Kullanıcıları hazırladığı dosyayı yükler ve demoyu başlatır.
       Ingilizce-Türkçe Dosya:  Dosya bir metin dosyasıdır.Bir editörle kelimeler
               hazırlanır.Her satır
                 İngilizce kelime ; Türkçe kelime                               şeklindedir.Örnek
                 -------------------------------------------------
                  Book;kitap
                  Pencil;kurşun kalem
                  Go;gitmek                v.s
      Türkçe-İngilizce Dosya:  Dosya bir metin dosyasıdır.Bir editörle kelimeler
              hazırlanır.Her satır
                   Türkçe kelime; İngilizce kelime                      şeklindedir.Örnek
                   ------------------------------------------------ 
                     Kitap;book
                     Kurşun kalem;pencil
                     Gitmek;go                 v.s

         
    Dosya demosu 1. satırdan başlar ve dosya sonuna sırayla gider.Satırlarda
  kelime, deyim ve cümleler kullanılır.Demoing.txt ve demoturk.txt dosyaları
bu konu ile ilgili demo dosyalarıdır.Kullanıcılar benzer şekilde demo dosyalarını
oluşturabilir ve programda kullanabilirler.

Reset ve tekrarla: Demoyu durdurur, yeniden başa alır ve başlatır.
Açıklamalar: Programla ilgili bilgilerin dosyasını açar.