1 - Giriş
  2- Menu hakkında
  3-Test Demo
  4-Ing_Tur
  5-Tur_Ing
  6-Seslendirme
  7-Kullanıcı Sözlük
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  8- Kelime DEMO
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  9-Cümle DEMO
      Ing-Tur
     Tur-Ing
10- Tur-Ing diğer özellikler
11- IngTur programı
12-Balon Demo Oyunu
      4-  Ing - Tur
   Konular
  Turing   Çeviri  Programı _______________________
Mouse  ile çevirmeyi düşündüğünüz kelime,kelimeler  veya cümleyi seçiniz.Sonra  ING_TUR  menüsünü tıklayınız.Çeviri sonucu başarılı ise cümle tamamen çevrilir.Başarısız ise  cümlenin çevirisi kelime kelime yapılır.
Kelime veya cümleyi  yukarıdaki pencerede Soru kısmına yazarak çeviri yapabiliriz.
Ingilizce - Türkçe bölümünde 25,000 den fazla çok kullanılan kelime vardır. Çeviri proğramında çok kullanılan basit zamanlar esas alınmıştır:Ayrıca basit cümleciklerden oluşan cümleler yapabilirsiniz.Bazı kelimelerin birden fazlaTürkçe karşılığı olduğundan  çeviri sırasında dikkat edilmeli ve uygun karşılık bulunmalıdır.
     Şahıs İsimleri ,coğrafi adlar v.s sözlükte kayıtlı değildir.Yanlış değerlendirme  olmaması için kullanılacak isim önüne Mr.,Mrs,,bay,bayan gibi ünvan veya  sadece *işareti kullanmak (*Hasan, *Brown ,*Yenişehir gibi)  karışıklığı önler.

İngilizce Çeviri cümlelerini (Microsoft Sam ) kendi sesiyle Seslendirme  seslendirebilirsiniz.