1 - Giriş
  2- Menu hakkında
  3-Test Demo
  4-Ing_Tur
  5-Tur_Ing
  6-Seslendirme
  7-Kullanıcı Sözlük
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  8- Kelime DEMO
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  9-Cümle DEMO
      Ing-Tur
     Tur-Ing
10- Tur-Ing diğer özellikler
11- IngTur programı
12-Balon Demo Oyunu
     5-  Tur_ Ing
   Konular
  Turing   Çeviri  Programı _______________________
Kelime veya cümleyi  yukarıdaki pencerede Soru kısmına yazarak çeviri yapabiliriz.
Türkçe - İngilizce bölümünde 20,000 den fazla çok kullanılan kelime vardır.Çeviri  proğramında çok kullanılan basit cümleler esas alınmıştır.Basit cümlecikler kullanarak cümleler yapabilirsiniz.
   Şahıs İsimleri ,coğrafi adlar v.s sözlükte kayıtlı değildir.Yanlış değerlendirme  olmaması için kullanılacak isim önüne Mr.,Mrs,,bay,bayan gibi ünvan veya  sadece *işareti kullanmak (*Hasan, *Brown ,*Yenişehir gibi)  karışıklığı önler.Ayrıca Türkçede şahıs  yerine  kullanılan  'O' kelimesi  İngilizcede  karşılığı  'It', 'He', 'She' olduğundan ,şahıs durumunu  belirtmek için aşağıdaki  şekilde kullanılabilir ve   karışıklığı önler.

O --> It     O(E) --> He (Erkek şahıs  yerine)     O(K) -->  She  (Kız veya Kadın şahıs yerine) Onun -> its  Onu(E) -> Him  Onun(E) -> His   Onu(K) -> Her   gibi   

Türkçede kullanılan kelimelerin bazılarında 'A' harfi inceltme işaretine sahiptir.Mesela
  Hâlâ  ,HÂLÂ,   --> still (İngilizce karşılığı)  ....  Hala,HALA     --> aunt (İng.)
  Kar,KAR        --> snow( İng.)                    ....    Kâr ,KÂR       --> profit(İng.)

   bunun gibi iki farklı anlama gelen  benzer kelimelerde imla işaretine dikkat etmelidir.  Bazı özel isimlerde iki veya daha fazla kelime kullanıldığında kelime aralarını birleştirmeli veya birleştirici uygun işaret konulmalıdır.
   HasanAli   veya Hasan-Ali   gibi .Kelimeler ayrı kullanıldığında proğram iki farklı isim veya  şahıs olarak kabul edecektir.