1 - Giriş
  2- Menu hakkında
  3-Test Demo
  4-Ing_Tur
  5-Tur_Ing
  6-Seslendirme
  7-Kullanıcı Sözlük
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  8- Kelime DEMO
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  9-Cümle DEMO
      Ing-Tur
     Tur-Ing
10- Tur-Ing diğer özellikler
11- IngTur programı
12-Balon Demo Oyunu
     5-  Seslendirme
   Konular
  Turing   Çeviri  Programı _______________________
     İngilizce kelime veya metin seslendirilmesinde Microsoft windows proğramıyla gelen ‘Microsoft  Sam veya yüklü olan konuşma’  kullanılmıştır.Windows  kullanıcıları (Windows XP ve daha yukarı sürümleri olan ) kontrol panelden konuşma menüsünde Microsoft Sam seslendirilmesini dinleyerek ön ayar yapabilir ve  konuşmanın hızını istenilen şekilde  düzenleyebilirler.Şüphesiz konuşma ingilizce telaffuz kurallarına göre olacaktır.Türkçe kelimelerin  okunuşu ise iyi olmayacaktır.
  Türkçe  proğramında ise, bu tip seslendirme ve konuşma özelliği yüklü olmadığından ses  dosyaları ayrıca hazırlanıp yüklenmelidir.Ses kayıt proğramlarıyla  (windowsta Sndrec32.exe veya diğer ses kayıt proğramları Audacity v.s gibi)  hazırlayacağınız WAV dosyalarını   INGWAV  ve TRWAV    klasörlerine yerleştirip  kullanabilirsiniz.Cümle çevirisi sonunda seslendirmek istediğinizde cümleyi kendi sesinizle dinletebilirsiniz.Wav dosyaları çok yer kapladığından bu proğramda  demo mahiyetinde bazı kelimeler verilmiştir.Kullanıcılar kolaylıkla bir küçük mikrofon yardımıyla kendi ses kayıtlarını  yapıp  ilgili klasöre kaydedip kullanabilirler.
  TRWAV  klasörü  yalnızca Türkçe kelime ve hece ekleri içindir.Türkçede okumayı heceleyerek yapabilirsiniz.Fakat kelime kaydı daha iyidir.
   Dosya Aramada  Türkçe karakter (I,ı ) ile ‘i’  karışıklık  yarattığından dosya isimlerinde (I, ı) varsa onun yerine ‘1’ rakamı kullanın.Örnek IŞIK_.Wav  yerine  1Ş1K.Wav  , Kasım_.Wav  yerine Kas1m_.Wav  kullanılması   karışıklığı önler. 

Kayıt sırasında dikkat edilecek noktalar,
Kelime  kök kelime ve ek olarak   bölünür ve  ses kayıtı  yapılır.Mesela

    Okurum --- Oku-rum --- Oku_.Wav   ve   Rum_.Wav  ses dosyaları
    Okuyacağım – Oku-yacağım –Oku_.Wav ve Yacağım_.Wav  dosyalar yapabilirsiniz.
    Türkçe kelimeler çok değişik ek aldığından kelimeler için ayrı ve ekler için ayrı ses
    dosyasının.hazırlanması  toplam dosya sayısını ve büyüklüğünü azaltır.

Kelime hecelere ayrılarak her hecenin  ses kaydı yapılır.Mesela
    Okurum – O-ku-rum --- O_Wav, Ku_.Wav, Rum_.Wav
    Geleceğim – Ge-le-ceğim – Ge_Wav, Le_.Wav, Ceğim_.Wav  dosyaları yapabilirsiniz.
    Geleceğim –Ge-le-ce-ğim –Ge_.Wav, Le_.Wav, Ce_.Wav, Ğim_.Wav