1 - Giriş
  2- Menu hakkında
  3-Test Demo
  4-Ing_Tur
  5-Tur_Ing
  6-Seslendirme
  7-Kullanıcı Sözlük
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  8- Kelime DEMO
     Ing-Tur
     Tur-Ing
  9-Cümle DEMO
      Ing-Tur
     Tur-Ing
10- Tur-Ing diğer özellikler
11- IngTur programı
12-Balon Demo Oyunu
      7- Kullanıcı Sözlük
   Konular
  Turing   Çeviri  Programı _______________________
<Z>  Zarf   ------- Yüklem olarak kullanılan fiilin yapılış şeklini, yerini ve zamanını
                            etkileyen kelimeler.
                             Bağlaç özelliği taşıyan kelimeleride bu kategoriye alınız.
<D> Deyimler--- Anlamlı bağımsız cümleler
<S> Sıfat       ----İsim hali ile ilgili kelimeler, renk, biçim , ölçü, tat , koku ,
                            v.s gibi ( blue, big, cold , good  ,,)
<X> Sayılar  ----rakamlar, veya miktar belirten kelimeler  (5, ten, many  v.s )
Örnekler :
Sözlük için kullanılacak kelimeler BÜYÜK HARFLE  yazılmalıdır.Üç temel parçadan
  oluşur ve  parçalar    ; ile bağlanır. Cümle sonunda ; kullanılmaz .
  1.Parça        İngilizce kelime veya kelimeler  TABLE, GET_UP  gibi. Birden fazla kelime
                      kullanılacak olursa GO_TO_BED  örneğindeki gibi birbirine bağlayın.
  2.Parça       Kelime kodu, gramer özelliğini verir.(isim, fiil, sıfat v.s
  3.Parça      Türkçe karşılık , bir kaç anlamı varsa  , virgül kullanarak eklenir.
                     Program sözlükteki ilk anlamı  kullanır. Diğerleri sözlük listesinde görünür.

TABLE;<N>;MASA,ÇİZELGE,TABLA
  READ;<F>;OKUMAK   (program 'MAK'  ekini çıkarır,ayrıca 'OKU'   şeklinde  yazılabilir)
  SLOWLY:<Z>;YAVAŞÇA, YAVAŞ YAVAŞ
  Z<HOW<ARE<YOU;<D>;NASILSINIZ    (deyim hali cümleyi oluşturan kelimeler
                                                 Z < ile başlayıp  < karakteri ile kelimeler birbirine bağlanır.
  IN_THE_MORNING;<T>;SABAHLEYİN  (tümleç kelimelerini  girmenize gerek yoktur,
  AT_THE_DOOR;<T>;KAPIDA                  (program girilen kelimelerden tümleci oluşturur.)
  LONDON;<A>;LONDRA
GET_UP;<F>;KALKMAK                      (fiil ilk hali kabul edilir)
GOT_UP;<F><2>;KALKMAK                (fiil geçmiş zaman, 2.hali )
GONE;<F><3>;GİTMEK                         (fiil geçmiş zaman, 3.hali )
BLACK;<S>;SİYAH
HUNDRED;<X>;YÜZ
ANIMAL;<N>;HAYVAN
CAT;<A>;KEDİ
Fiiler ingilizcede 3 halde bulunabilir.Program sözlüğünde çok kullanılan fiiler mevcuttur.
Buna rağmen ilave edilecek fiiller için fiil hali belirtilmelidir.
GO;<F>;GİD               (1. durum kabul edilir)
GOES;<F>;GİD
WENT;<F><2>;GİD  (2. durum
GONE;<F><3>;GİD  (3.durum     
GOING;<F>;GİD        (1. durum kabul edilir) 
Mümkünse fiilerin cümlede bulunacağı yukarıdaki durumları ayrı ayrı giriniz.
Gerçekte gramer olarak , kelimeler  daha detaylı değerlendirilmektedir. Fakat
Kullanıcı sözlük için kurallar basitleştirilmiştir. Hatta bazı kelimeler kullanma şekline
göre isim, fiil veya sıfat olabilmektedir.Böyle bir durum varsa Sözlüğe ilave edeceğiniz
kelimelerde  fiil halinden başlayınız.Program  cümle içindeki duruma göre
değerlendirme yapacaktır.

WORK;<F>;ÇALIŞMAK;<N>;İŞ
PICTURE;<F>;RESİM YAPMAK;<N>;RESİM

   Kullanıcı sözlük dosyası açıldığında , çıkan menüde kullanıcı dosyadaki
kelimeler listelenir.Dosyada kayıt işlemleri yapmak için 'DosyaAç' giriş yapınız.
Burada kelime dosyası görüntülenir, ve notepad programındaki gibi çeşitli
editör işlemleri yapılabilir.Gireceğiniz kelimenin Turing Programında olup olmadığını
gireceğiniz kelimeyi seçerek Kelime Kontrol butonuyla kontrol ediniz.Program bu arada
gireceğiniz kelime varsa , onunla birlikte 15 kelime daha ayrıca gösterecektir.Dolayısıyla
alfabe sıralı gireceğiniz başka kelime  varsa , çıkan listeden  kontrol ederek mevcut
kelimelerin tekrar girilmesine  gerek kalmayacaktır.Kayıt düzenlemeler bittikten sonra
'DosyaKayıt'  menüsünden dosya kayıt işlemini tamamlayınız, bu esnada indexleme işlemi
tamamlanır, kelimeler yeni sıraya göre listelenir.
(Program inguser.txt dosyasını kullanır.Bu dosyayı notepad gibi bir editör proğramıyla açıp
kullanıcı sözlük incelemesi  yapabilirsiniz , hatta düzenleme ve yeni kelime girişi yapabilirsiniz.
Yanlız bu durumda programa girip ,'DosyaKayıt' kayıt menüsünde  kayıt güncelleme yapınız,
ve dosya  indekslemesi tamamlanır.Turing Programı indeksli dosya kullanır.
Program çeviri sırasında önce kendi sözlüğünde arama yapar, bulamadığı takdirde
kullanıcı dosyasını kullanır.

Türkçe-ingilizce kullanıcı sözlük için aynı kurallar geçerlidir.
Daha fazla çalışma örnekleri için kullanıcı sözlük dosyasını açınız.


Bu programda kullanıcılar , program sözlüğünde olmayan kelime veya  deyimleri
kısıtlama olmadan girebilir ve sözlük haznesini zenginleştirebilirler.
Aşağıdaki kurallar dikkatle uygulandığında  girilen kelimeleri , program  kullanacaktır.
Kullanıcı Sözlük hazırlamada dikkat edilecek kurallar
  Bir cümlede en çok kullanılan öğeler aşağıdaki şekilde kodlanmalıdır.

<A>  İsim   ------ Özel isimler, Özellikle canlıları ,coğrafi yerleri v.s
                            belirtmek için verilen isimler.
<N>   İsim   -----   Genel isimler , canlı , cansız bütün nesneler , kavramlar v.s
                            isimler cümle içinde ne?, kim? , neyi?, kimi ? şeklinde sorgulanır,
                           Özne, nesne görevini yüklenir.
<F> Fiiller----- Fiiller  iş , oluş, hareket belirtir.Cümlede yüklem görevini yüklenir.
<T> Tümleç----- Cümle anlamını tamamlayan belirteçler, genelde Nerede?
                            Nezaman? Nasıl? Niçin? gibi  soruların   cevabını veren kelimeler


.
         İNGİLİZCE-TÜRKÇE KULLANICI SÖZLÜK UYGULAMA

Bu programda kullanıcılar , program sözlüğünde olmayan kelime veya  deyimleri
kısıtlama olmadan girebilir ve sözlük haznesini zenginleştirebilirler.

Turing programında Kullanıcı Sözlük menüsünden ing-turk bölümüne giriniz. Bu bölümde
ingilizce-türkçe kullanıcı sözlük  sayfası açılacaktır.Bu sayfada DOSYA AÇ düğmesine
tıkladığınızda ingilizce-türkçe kullanıcı kelimelerin kayıtlı olduğu , aşağıdaki sahife görünecektir.

Kayıt işlemi sonunda "SILKROAD" kelimesi  "UserIng.txt" kullanıcı sözlük dosyasına
eklenmiş olur. "Not Defteri"  programı ile bu dosyayı açıp kayıt kontrolü yapabilir, Hatta
"Not Defteri" programı ile kayıt işlemine devam edebilirsiniz.Bu sayfada ana sözlükte bulunmayan kelimeleri  örnek "SILKROAD "  kelimesini
SILKROAD;<N>;İPEKYOLU şeklinde sayfa  sonuna ekleyiniz ve sayfanın üstünde bulunan
DosyaKayıt menüsüne tıklayınız. SILKROAD kelimesi isim oldğundan <N> kodu kulanılır.
Ekranda "Kullanıcı sözlük UserIng.txt düzenlecek" mesajı çıkacaktır. "Tamam"
düğmesine basıp kayıt işlemini tamamlayınız.